सोम, चैत्र २४, २०७६
Mon, April 6, 2020

आपूर्ति सहज बनाउन चीनसँगका नाका खुलाउने सरकारको निर्णय


  • इन्द्रेणी समाज
  • प्रकाशित मिति : बिहि, चैत्र १३, २०७६

sf7df8f}F, @( kmfu'gM sf]/f]gf efO/; /f]syfd tyf lgoGq0f pRr:t/Lo ;dGjo ;ldlt a}7s pkk|wfg tyf /IffdGqL O{Zj/ kf]v/]nsf] ;+of]hsTjdf laxLaf/ k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df a;]sf] sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ /f]syfd tyf lgoGq0f pRr:t/Lo ;dGjo ;ldltsf] a}7s . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं, चैत्र १३ । कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि चीन र भारत दुबैतर्फका सबै १ सय ७० वटा नाका बन्द गरेको सरकारले आपूर्ती सहज बनाउन भन्दै चीनका नाका भने खुल्ला गर्ने भएको छ ।

भारतसँग जोडिएका १ सय ६४ वटा सीमा नाका भने बन्द नै रहनेछन् । चीनसँगका पनि ६ वटा मध्ये २ वटा खुल्ला गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने उद्देश्यले खुलाइएको हो।

उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले आयात निर्यातका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रोटोकल अनुसार नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतले समेत सोमबार मध्यरातिदेखि २१ दिनका लागि लकडाउन गरेपछि नेपालमा आयात हुने उपभोग्य सामग्री आउन समस्या हुने भएपछि यस्तो निर्णय भएको हो । सामान आयात निर्यात बाहेकको कामका लागि भारत र चीन दुवै तर्फका नाका गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
इन्द्रेणी समाज ||

सम्पर्क


+977-1-9841489835, +977-9849329319
[email protected]

सुचना बिभाग दर्ता नं. १७९५६९ – ०७४–७५
बुद्धनगर काठमाण्डौ,नेपाल

हाम्रो टिम


  • संयोजक / अध्यक्ष –कृष्ण कंडेल
    प्रधान- सम्पादक-दिपक घिमिरे
    सम्पादक-दिपक के.सी.
    व्यवस्थापक – भक्त ब देउवा

सामाजिक संजाल

© 2020 all right reserved to indrenisamaj.com | Site By : SobizTrend Technology